Divi wereldwijde modules, rijen en secties

Wat is een wereldwijd bibliotheekitem?

Een globaal bibliotheekitem is een module, rij of sectie die exact hetzelfde lijkt op de pagina’s waaraan het is toegevoegd. U kunt een enkele globale module aan meerdere pagina’s toevoegen. Als u de globale module op één pagina wijzigt, wordt deze onmiddellijk bijgewerkt op alle andere pagina’s waaraan deze ook is toegevoegd. Een eenvoudige use-case hiervoor is een Call To Action-module die onder aan veel of alle pagina’s van uw website wordt weergegeven. Als een enkele module op meerdere pagina’s wordt herhaald, is het erg handig om deze module Global te maken. Op deze manier hoeft u niet elke pagina te bewerken wanneer u er een wijziging in wilt aanbrengen. Globale elementen bieden zoveel mogelijkheden, vooral als u bedenkt dat u selectief individuele instellingen voor elke module kunt synchroniseren. U kunt bijvoorbeeld een algemene kopmodule maken die boven aan al uw pagina’s wordt weergegeven, en kies ervoor om alleen bepaalde opties op de tabbladen Ontwerp en Geavanceerd te synchroniseren. Hiermee kunt u aangepaste stijl toepassen op de hele reeks pagina’s met behulp van deze globale kopmodule, maar kunt u nog steeds unieke titeltekstinhoud toevoegen aan elke module op het tabblad “Inhoud” van de modules (die niet is gesynchroniseerd). Als u ooit het uiterlijk van deze globale kopmodules wilt aanpassen, hoeft u alleen de opties te bewerken die u hebt gekozen om eenmaal te worden gesynchroniseerd. Van volledige secties kunnen ook globale secties worden gemaakt. Dit is een perfecte manier om een ​​aangepaste voettekst voor uw hele site te maken en dat voettekstgedeelte over al uw pagina’s te spiegelen. Als u ooit uw algemene voettekstsectie wilt wijzigen, hoeft u deze slechts eenmaal te bewerken en worden de wijzigingen overal toegepast waar de sectie is gebruikt. Hiermee kunt u aangepaste stijl toepassen op de hele reeks pagina’s met behulp van deze globale kopmodule, maar kunt u nog steeds unieke titeltekstinhoud toevoegen aan elke module op het tabblad “Inhoud” van de modules (die niet is gesynchroniseerd). Als u ooit het uiterlijk van deze globale kopmodules wilt aanpassen, hoeft u alleen de opties te bewerken die u hebt gekozen om eenmaal te worden gesynchroniseerd. Van volledige secties kunnen ook globale secties worden gemaakt. Dit is een perfecte manier om een ​​aangepaste voettekst voor uw hele site te maken en dat voettekstgedeelte over al uw pagina’s te spiegelen. Als u ooit uw algemene voettekstsectie wilt wijzigen, hoeft u deze slechts eenmaal te bewerken en worden de wijzigingen overal toegepast waar de sectie is gebruikt. Hiermee kunt u aangepaste stijl toepassen op de hele reeks pagina’s met behulp van deze globale kopmodule, maar kunt u toch unieke titeltekstinhoud toevoegen aan elke module op het tabblad “Inhoud” van de modules (die niet is gesynchroniseerd). Als u ooit het uiterlijk van deze globale kopmodules wilt aanpassen, hoeft u alleen de opties te bewerken die u hebt gekozen om eenmaal te worden gesynchroniseerd. Van volledige secties kunnen ook globale secties worden gemaakt. Dit is een perfecte manier om een ​​aangepaste voettekst voor uw hele site te maken en dat voettekstgedeelte over al uw pagina’s te spiegelen. Als u ooit uw algemene voettekstsectie wilt wijzigen, hoeft u deze slechts eenmaal te bewerken en worden de wijzigingen overal toegepast waar de sectie is gebruikt. maar u kunt nog steeds unieke titeltekstinhoud toevoegen aan elke module op het tabblad “Inhoud” van de module (die niet is gesynchroniseerd). Als u ooit het uiterlijk van deze globale kopmodules wilt aanpassen, hoeft u alleen de opties te bewerken die u hebt gekozen om eenmaal te worden gesynchroniseerd. Van complete secties kunnen ook globale secties worden gemaakt. Dit is een perfecte manier om een ​​aangepaste voettekst voor uw hele site te maken en dat voettekstgedeelte over al uw pagina’s te spiegelen. Als u ooit uw algemene voettekstsectie wilt wijzigen, hoeft u deze slechts eenmaal te bewerken en worden de wijzigingen overal toegepast waar de sectie is gebruikt. maar u kunt nog steeds unieke titeltekstinhoud toevoegen aan elke module op het tabblad “Inhoud” van de module (die niet is gesynchroniseerd). Als u ooit het uiterlijk van deze globale kopmodules wilt aanpassen, hoeft u alleen de opties te bewerken die u hebt gekozen om eenmaal te worden gesynchroniseerd. Van volledige secties kunnen ook globale secties worden gemaakt. Dit is een perfecte manier om een ​​aangepaste voettekst voor uw hele site te maken en dat voettekstgedeelte over al uw pagina’s te spiegelen. Als u ooit uw algemene voettekstsectie wilt wijzigen, hoeft u deze slechts eenmaal te bewerken en worden de wijzigingen overal toegepast waar de sectie is gebruikt. Van volledige secties kunnen ook globale secties worden gemaakt. Dit is een perfecte manier om een ​​aangepaste voettekst voor uw hele site te maken en dat voettekstgedeelte over al uw pagina’s te spiegelen. Als u ooit uw algemene voettekstsectie wilt wijzigen, hoeft u deze slechts eenmaal te bewerken en worden de wijzigingen overal toegepast waar de sectie is gebruikt. Van volledige secties kunnen ook globale secties worden gemaakt. Dit is een perfecte manier om een ​​aangepaste voettekst voor uw hele site te maken en dat voettekstgedeelte over al uw pagina’s te spiegelen. Als u ooit uw algemene voettekstsectie wilt wijzigen, hoeft u deze slechts eenmaal te bewerken en worden de wijzigingen overal toegepast waar de sectie is gebruikt.

Een nieuw globaal bibliotheekitem maken

Een bibliotheekitem globaal maken is eenvoudig. Wanneer u uw bibliotheekitem opslaat, vinkt u de optie “Opslaan als algemeen” aan. Elk item dat wordt opgeslagen met deze optie geselecteerd, wordt een algemeen item.

Globale items in de paginabuilder zijn gemakkelijk te herkennen aan hun groene kleur. Als u een groene module, rij of sectie bewerkt of als het geopende venster met de modale instellingen groen is, weet u dat u momenteel een globaal item bewerkt. Het is belangrijk om te weten wanneer een globaal item wordt bewerkt, omdat elke wijziging die u aanbrengt wordt weerspiegeld op elke pagina waarop dat item is geplaatst.

Wereldwijde modules & selectieve synchronisatie

Zoals eerder vermeld, kunt u alle opties van de module-instellingen selectief synchroniseren bij het opslaan van een globaal bibliotheekitem. Als u bijvoorbeeld een nieuwe globale module maakt en ervoor kiest alleen de optie “Achtergrondkleur” te synchroniseren, wordt alleen de “Achtergrondkleur” voor die module gespiegeld. Wat betekent dit precies en waarom is het nuttig?

Stel dat u boven aan al uw pagina’s een Fullwidth Header-module hebt. Dit komt vrij vaak voor. Elke kopmodule heeft een andere titel op het tabblad ‘Inhoud’ om de huidige pagina weer te geven. U hebt ook de opties op het tabblad “Ontwerp” bewerkt om uw koptekst een uniek uiterlijk te geven door de titellettertypekleur aan te passen naar blauw, de titellettertypestijl naar Vet en alle hoofdletters en de titellettertypegrootte naar 40 px. U wilt dat alle koptekstmodules op elke pagina deze unieke stijl gebruiken, maar u moet elke pagina hebben met unieke titels. In dit geval kunt u een Global Fullwidth Header-module maken en ervoor kiezen om alleen die opties (lettertypekleur, letterstijl en lettergrootte) te synchroniseren.

Wanneer u deze globale module aan een nieuwe pagina toevoegt, worden deze opties gesynchroniseerd, maar al uw andere opties blijven uniek voor de huidige module.

Als u ooit de stijl van de kopteksten op al uw pagina’s wilt wijzigen, kunt u de gesynchroniseerde opties voor de koptekststijl die door deze globale modules wordt gedeeld wijzigen en de wijzigingen worden weerspiegeld op elke pagina die de globale koptekst is gebruikt! Wauw, dat scheelt je ongelooflijk veel tijd.

Dezelfde theorie kan ook worden toegepast op de opties op het tabblad ‘Geavanceerd’. Stel dat u een schuifregelaarmodule hebt gemaakt en een unieke animatie op de knop van de schuifregelaar hebt toegepast. U wilt deze nieuwe unieke animatie op alle schuifmodules op uw website gebruiken. In dit geval kunt u een nieuwe Global Slider-module maken en de aangepaste CSS voor de schuifknop (die uw aangepaste CSS-animatie omvat) selectief synchroniseren.

Voeg deze schuifregelaar toe aan uw pagina en u kunt alle andere opties vrij aanpassen, terwijl uw unieke Custom CSS-optie gesynchroniseerd blijft voor de hele reeks modules. Als u ooit de aangepaste CSS-optie voor deze reeks globale modules wilt aanpassen, hoeft u dit maar één keer te doen. De aangepaste CSS-optie wordt in één module bijgewerkt voor alle implementaties van deze Global Slider-module.

Wanneer u een globale module bewerkt, kunt u eenvoudig identificeren welke opties momenteel worden gesynchroniseerd door het groene synchronisatiepictogram links van elke optie. Opties met het groene synchronisatiepictogram zijn opties die momenteel worden gesynchroniseerd in de globale module. Opties bewerkt met groene synchronisatiepictogrammen worden gedeeld door alle instanties van het globale item. Om een ​​optie te desynchroniseren, klikt u eenvoudig op het groene synchronisatiepictogram en het pictogram wordt rood. Opties met het rode synchronisatiepictogram worden momenteel NIET gesynchroniseerd binnen de globale module.