Divi Layout & Typography Customizer Instellingen

De lay-out en typografie van uw website aanpassen

Om te beginnen met het aanpassen van de lay-out & typografie van uw website, moet u eerst de Theme Customizer invoeren door te klikken op de koppeling Divi> Theme Customizer in uw WordPress-dashboard. Hiermee wordt de aanpasser gestart. Zoek vervolgens naar het paneel “Algemene instellingen”. Klik op het paneel om de relevante instellingen te openen en aan te passen. In het paneel Algemene instellingen ziet u drie secties: Lay-outinstellingen, Typografie en Achtergrond.

docs afbeelding

opmaak instellingen

In het lay-outpaneel kunt u verschillende grootte- en afstandsopties voor uw website aanpassen. Hier kunt u de afstand tussen kolommen, rijen en secties vergroten of verkleinen en de grootte van uw zijbalk aanpassen. U kunt de modus “Boxed Layout” ook vanuit dit paneel inschakelen.

docs afbeelding

INGEBOUWDE INDELING

Hier kunt u uw site veranderen in een boxlay-out die de inhoud van uw site omlijst en een achtergrond laat zien die kan worden aangepast.

INHOUD BREEDTE VAN DE WEBSITE

Hier kunt u de maximale breedte van uw inhoudsgedeelte instellen. Aangezien uw inhoud een responsieve lay-out heeft, wordt deze aangepast aan kleinere formaten, maar wordt deze niet breder dan de maximale breedte die hier is ingesteld.
De standaardwaarde is 1080px. Dit is een goede breedte voor de meeste standaard laptops en desktops.

DE GUTTERBREEDTE VAN DE WEBSITE

Gootbreedte komt overeen met de hoeveelheid horizontale ruimte (marge) tussen de kolommen in elke rij.

Optionele waarden voor gootbreedte variëren van 1 tot 4.

1 vertegenwoordigt nul marge tussen kolommen.
2 staat voor een rechtermarge van 3% tussen de kolommen.
3 staat voor een rechtsmarge van 5,5% tussen de kolommen.
4 staat voor een rechtermarge van 8% tussen de kolommen.

GEBRUIK AANGEPASTE SIDEBARBREEDTE

Hiermee wordt de standaardzijbalkbreedte voor uw thema ingesteld. Dit is van toepassing op alle pagina’s in uw thema die een zijbalk hebben en niet zijn gebouwd met Divi Builder.

SECTIE EN RIJHOOGTE

Met deze opties past u de hoeveelheid verticale afstand (bovenste en onderste opvulling) voor elke sectie en rij aan.

THEMA ACCENT KLEUR

Voordat u begint met het wijzigen van de kleuren voor uw andere elementen, moet u dit eerst wijzigen. Nadat u deze hebt gewijzigd, slaat u uw instellingen op en publiceert u deze en vernieuwt u uw pagina. Nu zou de bijgewerkte themakleurkleur andere elementen automatisch moeten hebben ingevuld.

Typografie

In het typografiepaneel kunt u de standaardweergave van de tekst op uw hele website aanpassen. U kunt de grootte van uw hoofdlettertype en koptekstlettertypen aanpassen, die evenredig op alle delen van de site worden weergegeven. U kunt hun kleuren aanpassen, evenals lijnhoogte, letterafstand en letterstijlen. Ten slotte kunt u ook kiezen uit tientallen lettertypen die op elk lettertype moeten worden toegepast.

docs afbeelding

LICHAAMSTEKSTGROOTTE

Dit wijzigt de standaard hoofdtekst voor uw thema. De standaardgrootte is 14 px.

LICHAAMSLIJN HOOGTE

De regelhoogte van elke afzonderlijke tekstregel.

GROOTTE TEKSTFORMAAT

Met Divi kunt u hier uw standaard koptekstgrootte instellen. Dit beïnvloedt elementen van Divi zoals de titels van de Fullwidth Header Module.

HEADER BRIEF RUIMTE

Met letterafstand past u de horizontale ruimte tussen letters aan. De waarde van de koptekstafstand is van invloed op alle koptekstniveaus (h1, h2, h3, h4, h5, h6), blockquotes en diatitels.

HEADER LINE HOOGTE

Net als voor de waarde voor de letterafstand, heeft de hoogte van de kopregel een invloed op alle koptekstniveaus (h1, h2, h3, h4, h5, h6), blockquotes en diatitels. Vanwege de grotere lettergrootte is 1em de standaardinstelling.

HEADER VOOR STIJL

Gebruik deze opties om de lettertypestijl van uw headers te wijzigen.

HEADER EN LICHAAMSVONT

Het standaardlettertype in Divi is Open Sans, maar de Divi Theme Customizer heeft bijna honderd lettertypen om uit te kiezen! Maak gebruik van deze ingebouwde lettertypen en test welke het beste werken voor uw thema.

LICHAAMSLOT KLEUR

De kleur van de bodylink wordt overgenomen door de kleur van uw themacentrum. Maar je kunt het hier altijd wijzigen.

LICHAAMSTEKSTKLEUR

Hier kunt u de kleur van uw hoofdtekst wijzigen.

KLEUR TEKSTKLEUR

Hier kunt u de kleur van uw headers wijzigen.

Achtergrond

Met het achtergrondpaneel kunt u de achtergrondkleur van uw thema aanpassen, een aangepaste achtergrondafbeelding uploaden en de positie op de pagina aanpassen. Achtergrondafbeeldingen en kleuren werken prima in combinatie met de instelling Boxed Layout in het eerder genoemde paneel Layouts.

docs afbeelding