De Divi prijslabel Module

Het is eenvoudiger dan ooit om prijstabellen te maken voor uw online producten. Maak zoveel tabellen als u wilt en bepaal de prijs en functies van elk. U kunt zelfs een bepaald plan gebruiken om meer conversies te genereren. Zelfs als uw module meer dan één prijstabel bevat, wordt deze behandeld als één module en kan deze in elke kolomgrootte worden geplaatst.

Een module met prijstabellen aan uw pagina toevoegen

Voordat u een module met prijstabellen aan uw pagina kunt toevoegen, moet u eerst in Divi Builder springen. Nadat het Divi-thema op uw website is geïnstalleerd, ziet u elke keer dat u een nieuwe pagina bouwt een knop Divi Builder gebruiken boven de berichteditor. Als u op deze knop klikt, wordt Divi Builder ingeschakeld en hebt u toegang tot alle modules van Divi Builder. Klik vervolgens op de knop Visual Builder gebruiken om de builder in Visual Mode te starten. U kunt ook klikken op de knop Visual Builder gebruiken tijdens het browsen op uw website aan de voorkant als u bent aangemeld bij uw WordPress-dashboard.

Prijzentafels Module

Nadat u Visual Builder hebt ingevoerd, kunt u op de grijze plusknop klikken om een ​​nieuwe module aan uw pagina toe te voegen. Nieuwe modules kunnen alleen binnen Rijen worden toegevoegd. Als u een nieuwe pagina start, vergeet dan niet eerst een rij aan uw pagina toe te voegen. We hebben een aantal geweldige tutorials over het gebruik van Divi’s rij- en sectie- elementen.

Prijzentafels Module

Zoek de module met prijstabellen in de lijst met modules en klik erop om deze aan uw pagina toe te voegen. De modulelijst is doorzoekbaar, wat betekent dat u ook het woord “prijstabellen” kunt typen en vervolgens op enter kunt klikken om de prijstabellenmodule automatisch te zoeken en toe te voegen! Nadat de module is toegevoegd, wordt u begroet met de lijst met opties van de module. Deze opties zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: Inhoud , Ontwerp en Geavanceerd .

Gebruiksvoorbeeld: voeg een prijstabel toe aan uw bestemmingspagina voor producten

Bij het promoten van uw producten op een bestemmingspagina kunnen prijsstabellen uw verschillende prijsopties voor producten effectief presenteren.

In dit voorbeeld ga ik een prijstabelmodule toevoegen om drie prijsplannen (of tabellen) weer te geven, waarbij een van die plannen opvalt als aanbevolen abonnement om het aantal conversies te verhogen.

Prijzentafels Module

Voeg eerst een nieuw normaal gedeelte toe aan de pagina waar de prijstabellen moeten worden weergegeven. Voeg een rij met volledige breedte (1 kolom) toe aan de sectie en plaats een prijstabellenmodule in de rij.

Prijzentafels Module

Klik in de instellingen van de prijstabellen op het tabblad Inhoud op + Nieuw item toevoegen om uw eerste tabel toe te voegen.

Prijzentafels Module

Werk de instellingen van de prijstabel als volgt bij:

Inhoud opties

Titel: Persoonlijke
valuta: $
Per: jr
Prijs: 69
Knoptekst: Aanmelden
Inhoud:

Toegang tot alle thema’s
Perpetual Theme Updates
Premium technische ondersteuning
-Toegang tot alle plug-ins –
Gelaagde Photoshop-bestanden
– Geen jaarlijkse kosten

Knop-URL: [voer URL in voor de knop]
Achtergrond: #ffffff

Ontwerpopties

Prijstekstkleur: # 3e51b5
Gebruik aangepaste stijlen voor knop: JA
Knop Tekstkleur: #ffffff
Knop Achtergrondkleur: # 3e51b5 Knoprandbreedte
: 0 px

Instellingen opslaan

Prijzentafels Module

Dupliceer nu de prijstabel die u zojuist twee keer hebt gemaakt, zodat u in totaal drie prijstabellen hebt.

Prijzentafels Module

Werk voor de middelste prijstabel de volgende opties bij:

Tabblad Inhoud

Titel: Ontwikkelaarsprijs
: 89

Inhoud:

Toegang tot alle thema’s
Perpetual Theme Updates
Premium technische ondersteuning
Toegang tot alle plug-ins
Gelaagde Photoshop-bestanden
– Geen jaarlijkse kosten

Knop-URL: [voer URL in voor de knop]

Ontwerp tabblad

Prijs Tekstkleur: # 0091ca
Knop Achtergrondkleur: # 0091ca

Werk de instellingen voor de derde prijstabel als volgt bij:

Tabblad Inhoud

Titel: Lifetime
Prijs: 249
Knoptekst: Aanmelden
Inhoud:

Toegang tot alle thema’s
Perpetual Theme Updates
Premium technische ondersteuning
Toegang tot alle plug-ins
Gelaagde Photoshop-bestanden
Geen jaarlijkse kosten

Knop-URL: [voer URL in voor de knop]

Instellingen opslaan

Ga nu terug naar de instellingen van de prijstabellen en update het volgende:

Inhoud opties

Featured Table Header Achtergrondkleur: # 0091ca

Ontwerpopties

Bullet Color: # 3e51b5
Uitgelichte tabel Bullet Color: # 0091ca

Prijzentafels Module

Instellingen opslaan

Ga nu terug en bewerk de sectie-instellingen om de sectie een achtergrondkleur van # 3e51b5 te geven.

Dat is het. Nu hebt u een prijstabel met drie opties, waarbij de middelste optie is ingesteld als een item dat opvalt.

Prijzentafels Module

Prijstabellen Inhoudsopties

Op het tabblad inhoud vindt u alle inhoudselementen van de module, zoals tekst, afbeeldingen en pictogrammen. Alles wat bepaalt wat er in uw module verschijnt, vindt u altijd op dit tabblad.

Prijzentafels Module

+ Nieuw item toevoegen

Hier voegt u nieuwe prijstabellen toe aan uw module. Als u op “+ nieuw item toevoegen” klikt, wordt een volledig nieuwe lijst met ontwerpopties geopend die specifiek zijn voor die prijstabel. Zie hieronder voor individuele prijstabelinstellingen.

Nadat u uw eerste tabblad hebt toegevoegd, ziet u een grijze balk met de titel van uw prijstabel weergegeven als een label. De grijze balk heeft ook drie knoppen waarmee u de tabel kunt bewerken, dupliceren of verwijderen.

Bullet weergeven

Standaard worden artikelen in prijstabellen weergegeven als lijsten met opsommingstekens. Als u de opsommingstekens uit de lijst met functies wilt verwijderen, kunt u deze optie uitschakelen.

Uitgelichte tabelachtergrondkleur

Elke prijstabel kan worden “uitgelicht”. Uitgelichte tabellen worden in de rij gemarkeerd, waardoor ze opvallen ten opzichte van de andere opties. Met deze instelling kunt u de achtergrondkleur alleen voor aanbevolen tabellen wijzigen.

Achtergrondkleur tabelkop

Boven elke prijstabel bevindt zich een koptekstgebied met de titel en subtitel van uw tabel. U kunt de achtergrondkleur van dit gebied onafhankelijk van de achtergrondkleur van de hoofdtabel instellen door de gewenste kleur in de kleurenkiezer te selecteren.

Uitgelichte tabelkop Achtergrondkleur

Elke prijstabel kan worden “uitgelicht”. Uitgelichte tabellen worden in de rij gemarkeerd, waardoor ze opvallen ten opzichte van de andere opties. Met deze instelling kunt u de achtergrondkleur van de koptekst alleen voor aanbevolen tabellen wijzigen.

Achtergrond kleur

Standaard hebben prijstabellen een witte achtergrondkleur. Als u een andere kleur wilt gebruiken voor de achtergrond van uw prijstabel, kunt u hier uw aangepaste kleur definiëren met behulp van de kleurenkiezer.

Beheerderslabel

Dit zal het label van de module in de bouwer veranderen voor gemakkelijke identificatie. Wanneer u de WireFrame-weergave in Visual Builder gebruikt, verschijnen deze labels in het moduleblok in de Divi Builder-interface.

Prijstabellen Ontwerpopties

Op het ontwerptabblad vindt u alle stijlopties van de module, zoals lettertypen, kleuren, grootte en afstand. Dit is het tabblad dat u zult gebruiken om het uiterlijk van uw module te wijzigen. Elke Divi-module heeft een lange lijst met ontwerpinstellingen die u kunt gebruiken om vrijwel alles te wijzigen.

Prijzentafels Module

Lijstitems in het midden

Standaard worden functielijsten links uitgelijnd in de prijstabel. Als u wilt dat ze in het midden worden uitgelijnd, kunt u deze optie inschakelen.

Verwijder aanbevolen tabel Slagschaduw

Standaard hebben prijstabellen een subtiele slagschaduw achter elke tafel. Als u deze schaduw wilt verwijderen, kunt u deze optie inschakelen.

Lijstitems in het midden

Hier kunt u ervoor kiezen om de items in uw tabel te centreren.

Opsommingsteken kleur

Standaard nemen opsommingstekens in de prijslijsttabel de kleur van uw themaaccent over. Als u een andere kleur wilt gebruiken, kunt u deze hier definiëren met behulp van de kleurenkiezer.

Uitgelichte tabel Bullet Color

Als u een andere kleur voor opsommingstekens wilt gebruiken in aanbevolen prijstabellen, kunt u die kleur hier definiëren met behulp van de kleurenkiezer.

Tekstkleur van de aanbevolen tabelkop

Deze optie regelt de kleur van de tekstkleur van uw aanbevolen tabelkop. Als u de achtergrondkleur van de aanbevolen tabelkop wijzigt, kunt u deze optie ook wijzigen om de leesbaarheid te waarborgen.

Koptekst lettertype

U kunt het lettertype van uw koptekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Koptekst lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw koptekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Tekstkleur koptekst

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw koptekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Koptekst Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw koptekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoogte koptekst

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw koptekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Uitgelichte tabel Tekstkleur tekst

Dit wijzigt de hoofdtekstkleur voor uw aanbevolen tabel. Als u de achtergrondkleur van uw aanbevolen tabel wijzigt, moet u deze optie mogelijk wijzigen om de leesbaarheid te waarborgen.

Hoofdlettertype

U kunt het lettertype van uw hoofdtekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Lettergrootte lichaam

Hier kunt u de grootte van uw hoofdtekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Tekstkleur hoofdtekst

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw hoofdtekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Body Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw hoofdtekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Lichaamslijnhoogte

Lijnhoogte beïnvloedt de ruimte tussen elke regel van uw hoofdtekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Uitgelichte tabel Subheader Tekstkleur

Dit wijzigt de tekstkleur van de subheader voor uw aanbevolen tabel. Als u de achtergrondkleur van uw aanbevolen tabel wijzigt, moet u deze optie mogelijk wijzigen om de leesbaarheid te waarborgen.

Subheader lettertype

U kunt het lettertype van uw subteksttekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Subheader lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw subteksttekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Tekstkleur ondertitel

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw subteksttekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Subheader Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw subteksttekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoogte van de ondertitellijn

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw subteksttekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Valuta en frequentie lettertype

U kunt het lettertype van uw valuta en frequentietekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Valuta en frequentie Lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw valuta en frequentietekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Valuta en frequentie Tekstkleur

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw valuta en frequentietekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Valuta en frequentie Letterafstand

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw valuta- en frequentietekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Valuta en frequentie Regelhoogte

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw valuta & frequentietekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. . De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Uitgelichte tabel Prijs Kleur

Hiermee wijzigt u de prijskleur voor uw aanbevolen tabel. Als u de achtergrondkleur van uw aanbevolen tabel wijzigt, moet u deze optie mogelijk wijzigen om de leesbaarheid te waarborgen.

Prijs lettertype

U kunt het lettertype van uw prijstekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Prijs lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw prijstekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Prijs Tekstkleur

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw prijstekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Prijsletterafstand

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw prijstekst wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoogte prijsregel

Lijnhoogte beïnvloedt de ruimte tussen elke regel van uw prijstekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Gebruik de rand

Als u deze optie inschakelt, wordt er een rand rond uw module geplaatst. Deze rand kan worden aangepast met de volgende voorwaardelijke instellingen.

Rand kleur

Deze optie heeft invloed op de kleur van uw rand. Selecteer een aangepaste kleur in de kleurenkiezer om deze op uw rand toe te passen.

Grensbreedte

Standaard hebben randen een breedte van 1 pixel. U kunt deze waarde verhogen door de bereikschuifregelaar te slepen of door een aangepaste waarde in te voeren in het invoerveld rechts van de schuifregelaar. Aangepaste meeteenheden van ondersteund, wat betekent dat u de standaardeenheid kunt wijzigen van “px” in iets anders, zoals em, vh, vw etc.

Randstijl

Grenzen ondersteunen acht verschillende stijlen, waaronder: effen, gestippeld, onderbroken, dubbel, groef, nok, inzet en begin. Selecteer de gewenste stijl in het vervolgkeuzemenu om deze op uw rand toe te passen.

Gebruik aangepaste stijlen voor knop

Als u deze optie inschakelt, worden verschillende instellingen voor knopaanpassing onthuld die u kunt gebruiken om het uiterlijk van de knop van uw module te wijzigen.

Knop Tekstgrootte

Deze instelling kan worden gebruikt om de tekst binnen de knop te vergroten of te verkleinen. De knop wordt geschaald naarmate de tekst wordt vergroot en verkleind.

Tekstkleur knop

Standaard nemen knoppen uw themaaccentkleur aan zoals gedefinieerd in de Thema-aanpassing. Met deze optie kunt u een aangepaste tekstkleur toewijzen aan de knop in deze module. Selecteer uw aangepaste kleur met de kleurenkiezer om de kleur van de knop te wijzigen.

Knop Achtergrondkleur

Knoppen hebben standaard een transparante achtergrondkleur. Dit kan worden gewijzigd door de gewenste achtergrondkleur in de kleurenkiezer te selecteren.

Knoprandbreedte

Alle Divi-knoppen hebben standaard een rand van 2 px. Deze rand kan met deze instelling worden vergroot of verkleind. Randen kunnen worden verwijderd door een waarde van 0 in te voeren.

Knoprandkleur

Standaard nemen knopranden de kleur van het themaaccent aan zoals gedefinieerd in de Thema-aanpassing. Met deze optie kunt u een aangepaste randkleur toewijzen aan de knop in deze module. Selecteer uw aangepaste kleur met de kleurenkiezer om de randkleur van de knop te wijzigen.

Knop Randradius

Randradius beïnvloedt hoe afgerond de hoeken van uw knoppen zijn. Standaard hebben knoppen in Divi een kleine randradius die de hoeken met 3 pixels rond maakt. U kunt dit verlagen tot 0 om een ​​vierkante knop te maken of aanzienlijk verhogen om knoppen met ronde randen te maken.

Knop Letterafstand

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw knoptekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Knop lettertype

U kunt het lettertype van uw knoptekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Knoppictogram toevoegen

Uitgeschakeld deze instelling verwijdert pictogrammen van uw knop. Standaard geven alle Divi-knoppen een pijlpictogram weer bij zweven.

Knop pictogram

Als pictogrammen zijn ingeschakeld, kunt u deze instelling gebruiken om te kiezen welk pictogram u in uw knop wilt gebruiken. Divi heeft verschillende pictogrammen om uit te kiezen.

Knop pictogram kleur

Als u deze instelling aanpast, verandert de kleur van het pictogram dat op uw knop verschijnt. Standaard is de pictogramkleur dezelfde als de tekstkleur van uw knoppen, maar met deze instelling kunt u de kleur onafhankelijk aanpassen.

Plaatsing van knoppictogrammen

U kunt ervoor kiezen om uw knoppictogram links of rechts van uw knop weer te geven.

Alleen pictogram weergeven bij aanwijzen voor knop

Standaard worden knoppictogrammen alleen weergegeven bij zweven. Als u wilt dat het pictogram altijd verschijnt, schakelt u deze instelling uit.

Knop Zweef tekstkleur

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt bewogen, wordt deze kleur gebruikt. De kleur zal overgaan van de basiskleur die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Aanwijzer achtergrondkleur

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt bewogen, wordt deze kleur gebruikt. De kleur zal overgaan van de basiskleur die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Zweef de randkleur

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt bewogen, wordt deze kleur gebruikt. De kleur zal overgaan van de basiskleur die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Beweeg Border Radius

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt verplaatst, wordt deze waarde gebruikt. De waarde gaat over van de basiswaarde die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Hover Letter Spacing

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt verplaatst, wordt deze waarde gebruikt. De waarde gaat over van de basiswaarde die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Prijstabellen Geavanceerde opties

Op het tabblad Geavanceerd vindt u opties die meer ervaren webontwerpers nuttig kunnen vinden, zoals aangepaste CSS- en HTML-kenmerken. Hier kunt u aangepaste CSS toepassen op de vele elementen van de module. U kunt ook aangepaste CSS-klassen en ID’s toepassen op de module, die kunnen worden gebruikt om de module aan te passen in het style.css-bestand van uw kindthema.

Prijzentafels Module

CSS ID

Voer een optionele CSS-ID in die voor deze module moet worden gebruikt. Een ID kan worden gebruikt om aangepaste CSS-stijlen te maken of om koppelingen naar bepaalde delen van uw pagina te maken.

CSS-klasse

Voer optionele CSS-klassen in die voor deze module moeten worden gebruikt. Een CSS-klasse kan worden gebruikt om aangepaste CSS-stijlen te maken. U kunt meerdere klassen toevoegen, gescheiden door een spatie. Deze klassen kunnen worden gebruikt in uw Divi Child-thema of in de aangepaste CSS die u toevoegt aan uw pagina of uw website met behulp van de Divi Theme Options of Divi Builder-pagina-instellingen.

Aangepaste CSS

Aangepaste CSS kan ook worden toegepast op de module en alle interne elementen van de module. In het gedeelte Aangepaste CSS vindt u een tekstveld waar u aangepaste CSS rechtstreeks aan elk element kunt toevoegen. CSS-invoer in deze instellingen is al ingepakt in stijltags, dus u hoeft alleen CSS-regels in te voeren gescheiden door puntkomma’s.

Zichtbaarheid

Met deze optie kunt u bepalen op welke apparaten uw module wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen om uw module afzonderlijk uit te schakelen op tablets, smartphones of desktopcomputers. Dit is handig als u verschillende modules op verschillende apparaten wilt gebruiken of als u het mobiele ontwerp wilt vereenvoudigen door bepaalde elementen van de pagina te verwijderen.

Individuele prijstabellen Inhoudsopties

Prijzentafels Module

Titel

De titel die u hier invoegt, wordt gebruikt voor deze prijsoptie (bijvoorbeeld Premium).

subtitel

De ondertitel die u hier invoegt, verschijnt onder uw titel (dwz Meest populair).

Valuta

Voer hier het gewenste valutasymbool in.

naar

Als uw prijzen gebaseerd zijn op een abonnement, voert u hier de abonnementscyclus in (bijvoorbeeld Jaar).

Prijs

Voer hier de waarde van het product in.

Knop tekst

Geef hier de knoptekst op.

Inhoud

In dit veld kunt u de lijst met functies invoeren die al dan niet bij uw product zijn inbegrepen. Scheid elk lijstitem op een nieuwe regel en begin elke regel met een + of een – symbool. A + geeft een opgenomen kenmerk aan, terwijl a – een uitgesloten kenmerk specificeert.

Knop URL

Onderaan elke tabel kunt u een call-to-action-knop invoegen door een geldige web-URL in dit veld in te voegen. Laat dit en het
knopentekstveld leeg als u geen knop in uw prijstabel wilt hebben.

Achtergrond kleur

Definieer een aangepaste achtergrondkleur voor uw module, of laat leeg om de standaardkleur te gebruiken.

Individuele prijstabellen Ontwerpopties

Prijzentafels Module

Maak deze tabel aanbevolen

Kies ervoor om deze prijstabel te laten verschijnen of niet met dit dropdown-menu. Met een prijstabel valt hij op tussen
de rest.

Kleur uitgesloten artikel

Voor items in uw lijst die zijn gedefinieerd als uitgesloten met het symbool -, kunt u hun kleur aanpassen met deze instelling. U wilt bijvoorbeeld de kleur in rood veranderen of de dekking ervan verminderen om visueel aan te geven dat de items zijn uitgesloten van het huidige pakket.

Koptekst lettertype

U kunt het lettertype van uw koptekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Koptekst lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw koptekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Tekstkleur koptekst

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw koptekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Koptekst Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw koptekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoogte koptekst

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw koptekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoofdlettertype

U kunt het lettertype van uw hoofdtekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Lettergrootte lichaam

Hier kunt u de grootte van uw hoofdtekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Tekstkleur hoofdtekst

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw hoofdtekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Body Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw hoofdtekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Lichaamslijnhoogte

Lijnhoogte beïnvloedt de ruimte tussen elke regel van uw hoofdtekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Subheader lettertype

U kunt het lettertype van uw subteksttekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Subheader lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw subteksttekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Tekstkleur ondertitel

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw subteksttekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Subheader Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw subteksttekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoogte van de ondertitellijn

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw subteksttekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Valuta en frequentie lettertype

U kunt het lettertype van uw valuta en frequentietekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Valuta en frequentie Lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw valuta en frequentietekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Valuta en frequentie Tekstkleur

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw valuta en frequentietekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Valuta en frequentie Letterafstand

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw valuta- en frequentietekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Valuta en frequentie Regelhoogte

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw valuta & frequentietekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. . De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Prijs lettertype

U kunt het lettertype van uw prijstekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Prijs lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw prijstekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Prijs Tekstkleur

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw prijstekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Prijsletterafstand

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw prijstekst wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoogte prijsregel

Lijnhoogte beïnvloedt de ruimte tussen elke regel van uw prijstekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Gebruik aangepaste stijlen voor knop

Als u deze optie inschakelt, worden verschillende instellingen voor knopaanpassing onthuld die u kunt gebruiken om het uiterlijk van de knop van uw module te wijzigen.

Knop Tekstgrootte

Deze instelling kan worden gebruikt om de tekst binnen de knop te vergroten of te verkleinen. De knop wordt geschaald naarmate de tekst wordt vergroot en verkleind.

Tekstkleur knop

Standaard nemen knoppen uw themaaccentkleur aan zoals gedefinieerd in de Thema-aanpassing. Met deze optie kunt u een aangepaste tekstkleur toewijzen aan de knop in deze module. Selecteer uw aangepaste kleur met de kleurenkiezer om de kleur van de knop te wijzigen.

Knop Achtergrondkleur

Knoppen hebben standaard een transparante achtergrondkleur. Dit kan worden gewijzigd door de gewenste achtergrondkleur in de kleurenkiezer te selecteren.

Knoprandbreedte

Alle Divi-knoppen hebben standaard een rand van 2 px. Deze rand kan met deze instelling worden vergroot of verkleind. Randen kunnen worden verwijderd door een waarde van 0 in te voeren.

Knoprandkleur

Standaard nemen knopranden de kleur van het themaaccent aan zoals gedefinieerd in de Thema-aanpassing. Met deze optie kunt u een aangepaste randkleur toewijzen aan de knop in deze module. Selecteer uw aangepaste kleur met de kleurenkiezer om de randkleur van de knop te wijzigen.

Knop Randradius

Randradius beïnvloedt hoe afgerond de hoeken van uw knoppen zijn. Standaard hebben knoppen in Divi een kleine randradius die de hoeken met 3 pixels rond maakt. U kunt dit verlagen tot 0 om een ​​vierkante knop te maken of aanzienlijk verhogen om knoppen met ronde randen te maken.

Knop Letterafstand

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw knoptekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Knop lettertype

U kunt het lettertype van uw knoptekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Knoppictogram toevoegen

Uitgeschakeld deze instelling verwijdert pictogrammen van uw knop. Standaard geven alle Divi-knoppen een pijlpictogram weer bij zweven.

Knop pictogram

Als pictogrammen zijn ingeschakeld, kunt u deze instelling gebruiken om te kiezen welk pictogram u in uw knop wilt gebruiken. Divi heeft verschillende pictogrammen om uit te kiezen.

Knop pictogram kleur

Als u deze instelling aanpast, verandert de kleur van het pictogram dat op uw knop verschijnt. Standaard is de pictogramkleur dezelfde als de tekstkleur van uw knoppen, maar met deze instelling kunt u de kleur onafhankelijk aanpassen.

Plaatsing van knoppictogrammen

U kunt ervoor kiezen om uw knoppictogram links of rechts van uw knop weer te geven.

Alleen pictogram weergeven bij aanwijzen voor knop

Standaard worden knoppictogrammen alleen weergegeven bij zweven. Als u wilt dat het pictogram altijd verschijnt, schakelt u deze instelling uit.

Knop Zweef tekstkleur

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt bewogen, wordt deze kleur gebruikt. De kleur zal overgaan van de basiskleur die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Aanwijzer achtergrondkleur

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt bewogen, wordt deze kleur gebruikt. De kleur zal overgaan van de basiskleur die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Zweef de randkleur

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt bewogen, wordt deze kleur gebruikt. De kleur zal overgaan van de basiskleur die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Beweeg Border Radius

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt verplaatst, wordt deze waarde gebruikt. De waarde gaat over van de basiswaarde die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Knop Hover Letter Spacing

Wanneer de knop met de muis van een bezoeker wordt verplaatst, wordt deze waarde gebruikt. De waarde gaat over van de basiswaarde die in de vorige instellingen is gedefinieerd.

Individuele prijstabellen Geavanceerde opties

Prijzentafels Module

Aangepaste CSS

Aangepaste CSS kan ook worden toegepast op de module en alle interne elementen van de module. In het gedeelte Aangepaste CSS vindt u een tekstveld waar u aangepaste CSS rechtstreeks aan elk element kunt toevoegen. CSS-invoer in deze instellingen is al ingepakt in stijltags, dus u hoeft alleen CSS-regels in te voeren gescheiden door puntkomma’s.