De Divi post titel module

De Post Title-module toont de titel van uw huidige post, en optioneel de post Featured Image en metagegevens op een elegante manier. Hiermee kun je meer uniek ogende berichten maken wanneer je je berichten bouwt met de Divi Builder.

Hoe u een posttitelmodule aan uw pagina kunt toevoegen

Voordat je een posttitelmodule aan je pagina kunt toevoegen, moet je eerst in Divi Builder springen. Nadat het Divi-thema op uw website is geïnstalleerd, ziet u elke keer dat u een nieuwe pagina bouwt een knop Divi Builder gebruiken boven de berichteditor. Als u op deze knop klikt, wordt Divi Builder ingeschakeld en hebt u toegang tot alle modules van Divi Builder. Klik vervolgens op de knop Visual Builder gebruiken om de builder in Visual Mode te starten. U kunt ook klikken op de knop Visual Builder gebruiken tijdens het browsen op uw website aan de voorkant als u bent aangemeld bij uw WordPress-dashboard.

post titel module

Nadat u Visual Builder hebt ingevoerd, kunt u op de grijze plusknop klikken om een ​​nieuwe module aan uw pagina toe te voegen. Nieuwe modules kunnen alleen binnen Rijen worden toegevoegd. Als u een nieuwe pagina start, vergeet dan niet eerst een rij aan uw pagina toe te voegen. We hebben een aantal geweldige tutorials over het gebruik van Divi’s rij- en sectie- elementen.

post titel module

Zoek de posttitelmodule in de lijst met modules en klik erop om deze aan uw pagina toe te voegen. De modulelijst kan worden doorzocht, wat betekent dat u ook het woord ‘berichttitel’ kunt typen en vervolgens op enter kunt klikken om de module voor berichttitels automatisch te zoeken en toe te voegen! Nadat de module is toegevoegd, wordt u begroet met de lijst met opties van de module. Deze opties zijn onderverdeeld in drie hoofdgroepen: Inhoud , Ontwerp en Geavanceerd .

Voorbeeld van een case: een titeltitelmodule opmaken voor een blogpost

Voor dit voorbeeld ga ik je laten zien hoe gemakkelijk het is om een ​​aangepaste berichttitel voor een blogbericht te stijlen.

post titel module

Het eerste wat u hoeft te doen is naar de pagina ‘Bericht bewerken’ vanuit het WordPress-dashboard te gaan. Wijzig in het vak Divi-berichtinstellingen rechtsboven de paginalay-out in Volledige breedte en verberg de berichttitel.

post titel module

Gebruik de Visual Builder om Regelmatige sectie met een rij met volledige breedte (1 kolom) toe te voegen. Voeg vervolgens de posttitelmodule toe aan de rij.

post titel module

Werk de berichttitelinstellingen als volgt bij:

Inhoud opties

Toon berichtcategorieën: NEE
Toon commentaren Aantal: NEE
Toon Uitgelichte afbeelding: JA
Uitgelichte afbeelding Plaatsing: Titel / Meta-achtergrondafbeelding

Ontwerpopties

Tekst Oriëntatie: center
Tekst Kleur:
Gebruik Tekst Achtergrond Kleur: JA
Tekst Achtergrond Kleur: RGBA (0,0,0,0.35)
Title Font: Roboto (vet)
Titel Tekengrootte: 50px
Titel Letterspatiëring: 2px
titel Line Lengte: 1em
Meta-lettertype: Raleway Light
Meta- lettergrootte: 24px
Meta-lettertypekleur: # e0ba67

post titel module

Instellingen opslaan

Dat is het. Nu hoef je nooit meer genoegen te nemen met een andere saaie titel!

Post Titel Inhoud Opties

Op het tabblad inhoud vindt u alle inhoudselementen van de module, zoals tekst, afbeeldingen en pictogrammen. Alles wat bepaalt wat er in uw module verschijnt, vindt u altijd op dit tabblad.

post titel module

Laat de titel zien

Hier kunt u kiezen of u de titel van het bericht wilt weergeven.

Show Meta

Hier kunt u kiezen of u de Post Meta wilt weergeven.

Auteur weergeven

Hier kunt u kiezen of de auteursnaam al dan niet wordt weergegeven in Post Meta.

Datum weergeven

Hier kunt u kiezen of u de datum al dan niet wilt weergeven in Post-meta.

Datumnotatie

Hier kunt u de datumnotatie in Post Meta definiëren. Standaard is ‘M j, Y’

Toon berichtcategorieën

Hier kunt u kiezen of de Categorieën in Post Meta worden weergegeven. Opmerking: deze optie werkt niet met aangepaste berichttypen.

Toon reacties tellen

Hier kunt u kiezen of het aantal reacties in Post Meta moet worden weergegeven.

Toon uitgelichte afbeelding

Hier kunt u kiezen of u de Uitgelichte afbeelding wilt weergeven.

Uitgelichte afbeelding plaatsing

Hier kunt u kiezen waar u de Uitgelichte afbeelding wilt plaatsen.

Achtergrond kleur

Definieer een aangepaste achtergrondkleur voor uw module, of laat leeg om de standaardkleur te gebruiken.

Beheerderslabel

Dit zal het label van de module in de bouwer veranderen voor gemakkelijke identificatie. Wanneer u de WireFrame-weergave in Visual Builder gebruikt, verschijnen deze labels in het moduleblok in de Divi Builder-interface.

Ontwerpopties posttitel

Op het ontwerptabblad vindt u alle stijlopties van de module, zoals lettertypen, kleuren, grootte en afstand. Dit is het tabblad dat u zult gebruiken om het uiterlijk van uw module te wijzigen. Elke Divi-module heeft een lange lijst met ontwerpinstellingen die u kunt gebruiken om vrijwel alles te wijzigen.

post titel module

Gebruik Parallax-effect

Als de plaatsing van uw aanbevolen afbeelding is ingesteld op “titel / Meta-achtergrondafbeelding”, kunt u kiezen of u het parallax-effect wilt gebruiken voor de aanbevolen afbeelding.

Parallax-methode

Hier kunt u kiezen welke parallax-methode u wilt gebruiken voor de aanbevolen afbeelding – CSS of True Parallax.

Tekstrichting

Hier kunt u de richting kiezen voor de Titel / Metatekst.

Tekst kleur

Hier kunt u de kleur voor de titel / metatekst kiezen.

Gebruik tekstachtergrondkleur

Hier kunt u kiezen of u de achtergrondkleur wilt gebruiken voor de Titel / Meta tex.

Tekst achtergrondkleur

Als achtergrondkleur is ingeschakeld, kiest u hier de gewenste achtergrondkleur.

Titel lettertype

U kunt het lettertype van uw titeltekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Titel lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw titeltekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Titel tekstkleur

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw titeltekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurenkiezer.

Titel Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw titeltekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Hoogte van titelregel

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw titeltekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Meta-lettertype

U kunt het lettertype van uw metatekst wijzigen door het gewenste lettertype in het vervolgkeuzemenu te selecteren. Divi wordt geleverd met tientallen geweldige lettertypen, mogelijk gemaakt door Google Fonts. Divi gebruikt standaard het lettertype Open Sans voor alle tekst op uw pagina. U kunt ook de stijl van uw tekst aanpassen met de opties vet, cursief, hoofdletters en onderstrepen.

Meta-lettergrootte

Hier kunt u de grootte van uw metatekst aanpassen. U kunt de bereikschuifregelaar slepen om de grootte van uw tekst te vergroten of te verkleinen, of u kunt de gewenste waarde voor de tekstgrootte rechtstreeks in het invoerveld rechts van de schuifregelaar invoeren. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Meta-tekstkleur

Standaard worden alle tekstkleuren in Divi wit of donkergrijs weergegeven. Als u de kleur van uw metatekst wilt wijzigen, kiest u met deze optie de gewenste kleur in de kleurkiezer.

Meta Letter Spacing

Letterspatiëring beïnvloedt de ruimte tussen elke letter. Als u de ruimte tussen elke letter in uw metatekst wilt vergroten, gebruikt u de bereikschuifregelaar om de spatie aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Meta Line Hoogte

Lijnhoogte heeft invloed op de ruimte tussen elke regel van uw metatekst. Als u de ruimte tussen elke regel wilt vergroten, gebruikt u de schuifregelaar voor bereik om de ruimte aan te passen of voert u de gewenste afstand in het invoerveld rechts van de schuifregelaar in. De invoervelden ondersteunen verschillende meeteenheden, wat betekent dat u “px” of “em” kunt invoeren volgens uw maatwaarde om het eenheidstype te wijzigen.

Gebruik de rand

Als u deze optie inschakelt, wordt er een rand rond uw module geplaatst. Deze rand kan worden aangepast met de volgende voorwaardelijke instellingen.

Rand kleur

Deze optie heeft invloed op de kleur van uw rand. Selecteer een aangepaste kleur in de kleurenkiezer om deze op uw rand toe te passen.

Grensbreedte

Standaard hebben randen een breedte van 1 pixel. U kunt deze waarde verhogen door de bereikschuifregelaar te slepen of door een aangepaste waarde in te voeren in het invoerveld rechts van de schuifregelaar. Aangepaste meeteenheden van ondersteund, wat betekent dat u de standaardeenheid kunt wijzigen van “px” in iets anders, zoals em, vh, vw etc.

Randstijl

Grenzen ondersteunen acht verschillende stijlen, waaronder: effen, gestippeld, onderbroken, dubbel, groef, nok, inzet en begin. Selecteer de gewenste stijl in het vervolgkeuzemenu om deze op uw rand toe te passen.

Aangepaste marge

Marge is de ruimte die buiten uw module wordt toegevoegd, tussen de module en het volgende element boven, onder of links en rechts ervan. U kunt aangepaste margewaarden toevoegen aan een van de vier zijden van de module. Verwijder de toegevoegde waarde uit het invoerveld om de aangepaste marge te verwijderen. Standaard worden deze waarden gemeten in pixels, maar u kunt aangepaste maateenheden invoeren in de invoervelden.

Aangepaste opvulling

Opvulling is de toegevoegde ruimte in uw module, tussen de rand van de module en de interne elementen. U kunt aangepaste opvulwaarden toevoegen aan een van de vier zijden van de module. Verwijder de toegevoegde waarde uit het invoerveld om de aangepaste marge te verwijderen. Standaard worden deze waarden gemeten in pixels, maar u kunt aangepaste maateenheden invoeren in de invoervelden.

Post Titel Geavanceerde opties

Op het tabblad Geavanceerd vindt u opties die meer ervaren webontwerpers nuttig kunnen vinden, zoals aangepaste CSS- en HTML-kenmerken. Hier kunt u aangepaste CSS toepassen op de vele elementen van de module. U kunt ook aangepaste CSS-klassen en ID’s toepassen op de module, die kunnen worden gebruikt om de module aan te passen in het style.css-bestand van uw kindthema.

post titel module

CSS ID

Voer een optionele CSS-ID in die voor deze module moet worden gebruikt. Een ID kan worden gebruikt om aangepaste CSS-stijlen te maken of om koppelingen naar bepaalde delen van uw pagina te maken.

CSS-klasse

Voer optionele CSS-klassen in die voor deze module moeten worden gebruikt. Een CSS-klasse kan worden gebruikt om aangepaste CSS-stijlen te maken. U kunt meerdere klassen toevoegen, gescheiden door een spatie. Deze klassen kunnen worden gebruikt in uw Divi Child-thema of in de aangepaste CSS die u toevoegt aan uw pagina of uw website met behulp van de Divi Theme Options of Divi Builder-pagina-instellingen.

Aangepaste CSS

Aangepaste CSS kan ook worden toegepast op de module en alle interne elementen van de module. In het gedeelte Aangepaste CSS vindt u een tekstveld waar u aangepaste CSS rechtstreeks aan elk element kunt toevoegen. CSS-invoer in deze instellingen is al ingepakt in stijltags, dus u hoeft alleen CSS-regels in te voeren gescheiden door puntkomma’s.

Zichtbaarheid

Met deze optie kunt u bepalen op welke apparaten uw module wordt weergegeven. U kunt ervoor kiezen om uw module afzonderlijk uit te schakelen op tablets, smartphones of desktopcomputers. Dit is handig als u verschillende modules op verschillende apparaten wilt gebruiken of als u het mobiele ontwerp wilt vereenvoudigen door bepaalde elementen van de pagina te verwijderen.