De Divi Mobile Customizer-instellingen gebruiken

Pas de lay-out voor mobiele apparaten aan

Een van de geweldige functies van Theme Customizer is dat u hiermee de lettergrootte op afstand kunt aanpassen, specifiek voor verschillende mobiele apparaten. U kunt unieke tekstgroottes en spatiëringwaarden toewijzen voor smartphones en tablets en deze instellingen aanpassen onafhankelijk van de algemene instellingen die worden toegepast op bureaubladviewers. Om uw mobiele stijlen aan te passen, moet u eerst de Theme Customizer openen door op de koppeling Div> Theme Customizer te klikken in uw WordPress-dashboard. Zoek vervolgens naar het deelvenster Mobiele stijlen en open dit om de mobiele stijlopties weer te geven. U zult 3 secties opmerken in het deelvenster Mobiele stijlen: Tablet-, telefoon- en mobielmenu.

docs afbeelding

Tablet

Hier kunt u de stijlen aanpassen die kijkers zien op schermen van tabletformaat. U kunt uw lettergroottes aanpassen, inclusief hoofd- en koplettertypen, evenals de afstand tussen uw websites, zoals de afstand tussen rijen en secties.

docs afbeelding

Telefoon

Hier kunt u de stijlen aanpassen die kijkers op schermen van telefoonformaat zien. U kunt uw lettergroottes aanpassen, inclusief hoofd- en koplettertypen, evenals de afstand tussen uw websites, zoals de afstand tussen rijen en secties.

docs afbeelding

Mobiel menu

Wanneer het belangrijkste mobiele breekpunt wordt bereikt, verandert het uiterlijk van het navigatiemenu in een meer standaard mobiele stijl. Dit menu wordt door kijkers op telefoons en tablets bekeken. Hier kunt u de weergave van dit mobiele menu aanpassen, waarbij de algemene stijlen worden gekozen die zijn gekozen voor uw primaire navigatiebalk in het deelvenster Koptekst en navigatie van de Theme Customizer.

docs afbeelding